;

Dotazník uchazeče             


Prosíme o podrobné doplnění následujících bodů 1.-3., které jsou nutné pro zařazení do výběrového řízení.


1. Kontakt

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Ulice:
Město:
PSČ:
Ucházím se o pozici :

2. Dotazník


Vyplnění následujících údajů je nutné pro zařazení do výběrového řízení.
3. Osobnostní profil


Vyberte vždy odpověď, která vám je blíže, nebo naopak tu, která vám je méně nepříjemná.
Vyplňujte jej prosím svědomitě a podle pravdy, abychom o váší osobě mohli získat prvotní informaci.


Tento dotazník je jen podklad k osobnímu pohovoru a žádná odpověď není špatně!


Raději :
řešíte nový a komplikovaný problém
pracujete na něčem, co jste již dělali dříve
Rádi :
pracujete sami v tichém prostředí
jste tam, kde se něco děje
Při posuzování jiných se řídíte spíše :
zákonitostmi než okamžitými okolnostmi
okolnostmi než trvalými zákonitostmi
Máte sklon vybírat si :
spíše pečlivě
poněkud impulzivně
Ve společnosti, na večírku apod. se zpravidla bavíte :
s několika málo lidmi, které dobře znáte
s mnoha lidmi, včetně těch, které znáte málo nebo vůbec ne
jako ředitel/ka firmy byste od svých podřízených přivítal/a spíše :
zprávu o tom, jak jejich oddělení přispělo firmě jako celku
zprávu o tom, jak si jejich oddělení vedlo samo o sobě
Předpokládejte, že jste manažer/ka a potřebujete přijmout svého asistenta. Jak byste asi postupoval/a? :
uvažoval/a bych, jak se naše osobnosti shodnou nebo budou doplňovat
zvažoval/a bych soulad mezi popisem práce a uchazečovými schopnostmi
Když na něčem pracujete :
raději věci dokončíte a dostanete se k určitému závěru
často ponecháváte konec otevřený pro případné změny
Na večírcích, ve společnosti :
se většinou raději zdržíte déle, protože tak se zpravidla lépe pobavíte
odcházíte co nejdříve, zdržíte se jenom proto, abyste neurazili, protože Vás to vyčerpává
Zajímá Vás více :
to, co bylo a co je
co může být
Když posloucháte, jak někdo hovoří o nějaké záležitosti, obvykle se pokoušíte :
vztáhnout to na své vlastní zkušenosti a porovnávat, zda to odpovídá
hodnotit a analyzovat danou informaci
Když na něčem pracujete, jste raději :
když máte přehled a udržíte si věci pod kontrolou
můžete zkoušet různé možnosti
Když vám zvoní v kanceláři nebo doma telefon, obvykle :
to považujete za rušení
nevadí vám ho zvednout
Je horší :
mít hlavu v oblacích
držet se při zdi
Ve vztahu k ostatním jste spíše :
objektivní
osobní
Vadí vám více, když :
je více věcí rozpracovaných
už je všechno hotovo
Když někam telefonujete :
nebojíte se, že na něco zapomenete
připravíte si, co budete říkat
Když diskutujete o problému se svými kolegy, je pro vás snadné :
vidět věci "v širším rámci"
postřehnout zvláštnosti a specifické rysy dané situace
Která slova vás popisují lépe? Jste spíše :
analytický typ
vciťující se typ
Často :
když něco začínáte, vše si předem sepíšete a naplánujete, protože většinou nesnášíte, když později musíte něco podstatně měnit
neplánujete a necháváte věci vyvíjet se tak, jak se k nim postupně dostáváte
Ve společnosti jiných lidí spíše :
začínáte rozhovor sami
přenecháváte iniciativu druhým
Když pracujete na přidělené práci, máte tendenci k :
plynulé a nepřetržité práci
práci s velkými výdeji energie a následnými "prostoji"
V jaké situaci se cítíte lépe :
přehledné, strukturované, s pevným rozvrhem
proměnlivé, nestrukturované, s překvapeními
Je horší :
být nespravedlivý
nemít slitování
Řekli byste o sobě, že vaší silnou stránkou je spíše :
smysl pro realitu
představivost
Když zazvoní telefon :
spěcháte, abyste jej zvedli první
doufáte, že jej zvedne někdo jiný
Moje jednání vede a řídí více :
hlava
srdce
Více obdivu si zaslouží schopnost :
umět si věci předem dobře zorganizovat a být metodický/á
rychlé adaptace a vyjít s tím, co právě je
Když vás napadne nová myšlenka, obvykle :
pro ni vzplanete
raději o ní hloubáte trochu déle
Řekli byste, že jste spíše :
důvtipní
praktičtí
Raději slyšíte :
konečný a neměnný výrok
zkusmý a předběžný výrok
Je větší chyba být :
tolerantní a smířlivý
nekompromisní a kritičtí
Jste spíše :
ranní ptáče
noční sova
Na jednáních vás pohoršují spíše lidé, kteří :
přicházejí s mnoha nejasně načrtnutými, nepromyšlenými nápady
prodlužují jednání mnoha praktickými podrobnostmi
Při práci dáváte většinou přednost tomu, zabývat se :
idejemi, principy, myšlenkami
lidmi, osobnostmi, aktéry
O víkendech máte tendenci :
plánovat, co budete dělat
necháte, aby se věci vyvinuly, a rozhodujete se v průběhu událostí
Při jednáních máte sklon :
rozvíjet své myšlenky v průběhu toho, jak mluvíte
hovořit pouze po pozorném rozvážení toho, co chcete sdělit
Když něco čtete, obvykle :
se soustřeďujete ve svých úvahách na to, co je v daném textu napsáno
čtete mezi řádky a vztahujete slova i k jiným námětům a tématům
Když se máte rozhodnout ve spěchu, často :
se cítíte nepříjemně a přejete si získat více informací
jste schopni se rozhodnout i s údaji, které máte v danou chvíli k dispozici
raději byste pracovali pro organizaci, kde :
byste měli práci s intelektuální motivací
byste byli zaujati jejími cíli a posláním
Co vám imponuje více :
logicky bezrozporné, konzistentní myšlení a uvažování
dobré, vřelé, harmonické mezilidské vztahy
V písemném projevu dáváte přednost :
věcnému stylu
obraznému, metaforickému stylu
U dveří náhle zazvoní zvonek. Jste spíše :
podrážděni, kdo to k vám zase "leze"
potěšeni, že se na vás někdo přišel podívat
Dáváte přednost tomu :
nechat věci, aby se samy jen tak přihodily
zajistit, aby všechno bylo předem připraveno
Charakterizují vás spíše :
četné, spíše letmé a povrchní kontakty a vztahy s více lidmi
trvalé, pevné a dlouhodobé vztahy a kontakty s několika málo lidmi
Cítíte se zpravidla lépe :
po konečném rozhodnutí
když jsou věci ještě otevřeny
Spolehnete se spíše na svou :
zkušenost
intuici a tušení
Jste si jistější :
při logických úsudcích: správné-nesprávné
při hodnotových soudech: dobré-špatné
Raději se rozhodujete :
poté, co jste si zjistili mínění ostatních
především podle vlastního uvážení
Obvykle dáváte přednost tomu :
požít osvědčené metody, které znám, spíše než
vymýšlet a zkoušet, jak by se asi věci daly dělat nově a jinak
Raději :
se zabýváte tím, co je
přemýšlíte o různých možnostech
K závěrům s rozhodnutím dospíváte především na základě :
věcného zdůvodnění a logické analýzy
na základě toho, co cítím, že je správné, a v co věřím, že je lidsky přijatelné
Nemáte rád/a :
předem jasně nalinkované a naplánované věci se závaznými termíny
když jsou věci volné a nezávazné, bez pevného časového určení
Nejhezčí chvíle nejraději prožíváte :
spíše s mnoha přáteli, s lidmi, s nimiž si rozumím, aniž je nutně musím znát nějak mimořádně dlouho
s několika málo lidmi, které dlouho a dobře znám
Máte ve zvyku :
poznamenávat si důležité schůzky a věci, které musím udělat či zařídit do diáře
omezovat takovéto poznámky na minimum
Jednáte spíše na základě :
vnitřního přesvědčení a pocitu, že je něco správné, které už nemusíte dále příliš zkoumat
objektivních ověřitelných závěrů